menu
close
  • alert

UW PROBLEEM?
0472460872

LENTE- EN ZOMER

Sommige dieren houden een winterslaap, andere zijn tijdens de winter minder actief of zoeken bescherming tegen koude en slecht weer. Maar in de lente ontwaakt de natuur en dat kan de start worden van vervelend bezoek. Wij bestrijden voor jou alle soorten plaagdieren, zowel in jouw woning, tuinhuis, bedrijfspand, magazijn of berging. En in de tuinen en omgeving van die gebouwen.

ga terug
Woelmuis

Woelmuis

beschrijving

De woelmuis is een knaagdier met een korte staart, korte poten en een stompe snuit. Er zijn meer dan 100 soorten die in bouw en kleur sterk kunnen verschillen. Een beruchte telg is de rosse woelmuis. Hun aanwezigheid kan sterk variëren: het ene moment vormen ze een overrompeling in de tuin, het andere moment zijn ze in geen velden of wegen te bespeuren.

Aanwezigheid herkennen

Woelmuizen maken een gangenstelsel dat het gazon danig ondermijnt. Net als mollen, hopen ze aarde op, maar de structuur van de opgeworpen aarde is veel fijner en vaak is het gat naar het gangenstelsel gewoon zichtbaar. Aangevreten wortels of beschadigde ondergrondse delen van bloemen en planten zijn een ander bewijs van hun aanwezigheid.

Bestrijding

Woelmuizen bestrijden doet men best met een mollenklem. Een ecologische manier om ze uit de (moes)tuin te houden, is het gebruik van vallen waarin we de muizen levend vangen en daarna uitzetten in de natuur. Na de bestrijding staan wij ervoor in dat de beestjes niet meer terugkeren. Plaatsen van mollengaas en andere belemmeringen opwerpen, vormen hiervoor de basis.

Marters

beschrijving

Een marter heeft een slanke lichaamsbouw en een dichte vacht, bruin van kleur met een bleke keelvlek. Marters hebben een lengte van 40 tot 55 centimeter met een staart van 20 tot 25 cm (afmetingen verschillen naargelang de soort en regio). Een marter is geen knaagdier maar toch scherpt het beestje graag zijn tanden.

In Vlaanderen hebben we vooral met steenmarters te maken al krijgt men één enkele keer ook een boommarter op bezoek. Deze laatste soort zorgt niet vaak voor overlast omdat ze bij voorkeur in een bosrijke omgeving verblijven. Wie aan de rand van een bos woont krijgt eventueel overlast door knagen aan leidingen van de auto. Een warme motorkap vindt een marter immers een zalige rustplaats.

Aanwezigheid herkennen

De steenmarter vindt gemakkelijk toegang tot een woning of tuinhuis. Een opening van 5 cm. is genoeg. Een bedrijfspand of bijgebouw is vaak niet voldoende beveiligd tegen zijn bezoek. Omdat het dier overdag vooral rust, valt zijn aanwezigheid op wanneer hij ’s nachts stommelende geluiden maakt op zolder of in spouwmuren. In de zoogtijd hoort men jongen piepen.

Geurhinder is geregeld aan de orde. De marter verzamelt zijn uitwerpselen in een zogenaamde “latrine” die na verloop van tijd behoorlijk stinkt. De marter is een carnivoor en resten van dode muizen, ratten of zelfs kleine konijnen trekken dan weer vliegen aan. De aasresten veroorzaken eveneens geurhinder. Tenslotte beschadigen ze ook leidingen en kabels in de woning of in jouw wagen.

Bestrijding

De marter is een beschermd dier en het mag hooguit gevangen worden. Nochtans is dat meestal geen oplossing. Het zijn territoriumdieren zodat de plaats van een verwijderd dier snel wordt ingenomen. De beste manier bestaat erin om woning of bedrijfspand en eventueel ook de tuin te beveiligen tegen indringing. Hiervoor dichten we alle gaten in het pand en het plaatsen we kippengaas op de rand van de tuin.

Voor de auto wordt aangeraden om deze zo mogelijk binnen te plaatsen als dat mogelijk is. Bestaat die mogelijkheid niet, dan biedt een antimarter spray soelaas. Ook het plaatsen van een anti-marterstrip behoort tot de mogelijkheden. Deze producten hebben wij steeds in voorraad. Vraag gerust meer informatie.

Marters