menu
close
  • alert

UW PROBLEEM?
0472460872

Veelgestelde vragen?

Hier volgt een lijst met veel gestelde vragen rond de problematiek van plaagdieren.
Heb je zelf nog een vraag die je niet terugvindt?
Stel ze via ons contactformulier.

WAT ZIJN PLAAGDIEREN?
WELKE DIEREN WORDEN BESCHERMD EN WELKE NIET?

Wat een plaagdier is, verschilt eigenlijk van persoon tot persoon. Jouw buurman vindt misschien de met een laagje dauwdruppels bedekte spinnenwebben in zijn tuin fantastisch om te zien. En is gefascineerd door de spin die erin zit. Voor jou is dat misschien wel een verschrik- king. En zelf heb je misschien een fascinatie voor vogels maar heeft de buurman geen begrip voor de vervuiling van zijn zwembad door dergelijke bezoekers in zijn tuin.

Ook de omvang van de populatie maakt hierbij een verschil. Of de plaats waar ze zich bevinden. Tenslotte zijn een aantal diersoorten inder- daad beschermd maar ook dan zijn er oplossingen mogelijk. Ben je niet zeker of je met een beschermde soort te maken hebt of niet? Dan komen wij graag langs om na te gaan welke diersoort jou het leven zuur maakt en of ze al of niet beschermd is.

Eén ding is zeker: deze problematiek laat zich niet fijn afgelijnd definiëren. Wij komen graag bij je langs en bepalen samen met jou de beste oplossing voor mens en dier.
A.lert, professionele plaagdierbestrijding!

IK HEB LAST VAN PLAAGDIEREN.
BIJ WIE MOET IK DE MELDING DOEN?

In principe moet je nergens een melding doen, tenzij er een gevaar is voor de volksgezondheid. Wanneer je zelf of een buurtbewoner een pand of de omgeving ervan grondig verwaarloost, loopt de toestand soms uit de hand.

Wij komen graag langs om jouw probleem te evalueren en nemen in geval van nood contact op met het lokaal bestuur. Dat helpt om de goede relatie met de buren in stand te houden.

Betreft het geen uitzonderlijke toestand, dan geven we jou graag ons professioneel advies en voorstel over de meest geschikte aanpak.
A.lert, plaagdieren bestrijden is ons vak.

IK HEB LAST VAN PLAAGDIEREN.
KAN IK DIE ZELF BESTRIJDEN?

Er zijn in de handel heel wat middeltjes die je de hemel op aarde beloven, meestal met een stevig prijskaartje. Vaak leveren die niet het gewenste resultaat. Soms omdat het product niet voldoet of niet geschikt is voor het betrokken plaagdier, soms door een gebrek aan ervar- ing bij de aanwending ervan.

Je bespaart dus jezelf veel geld en heel wat frustratie door meteen een beroep te doen op A.lert, een professionele bestrijder van plaag- dieren. Soms is het gebruik van gif gewoon niet nodig en in een aantal gevallen is het sterk af te raden.

Bovendien is zelf aan de slag gaan vaak nauwelijks goedkoper dan een professionele verdelging van de plaagdieren door A.lert. Wij kopen de juiste producten in grote hoeveelheden en drukken daardoor de kostprijs ervan. En wij kennen ook de juiste dosering en de nodige frequentie van toedienen.

Tenslotte is ook de veiligheid een belangrijk aspect. Met kinderen in de buurt met gif rommelen is niet altijd verstandig. Wespen te lijf gaan zonder aangepaste kledij is zelfs levensbedreigend. Gezond verstand is dus zeker op zijn plaats.
A.lert, plaagdieren bestrijden op een veilige manier.

KAN IK DE PLAAGDIEREN IN MIJN TUIN OP
EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER VERWIJDEREN?

Wij proberen altijd om de plaagdieren in de tuin op een zo efficiënt mogelijke manier te verwijderen. Indien mogelijk maken wij zo weinig mogelijk gebruik van gif. En zeker al niet als er kinderen of oudere personen in de buurt zijn.

Vaak gebruiken we klemmen en vallen die de dieren doden. Op vraag van onze klant schakelen we eventueel over op vallen die de dieren levend vangen. Meestal duurt het dan wel langer om de plaag te bestrijden.

Op vraag van de klant zorgen wij voor een totaal diervriendelijke oplossing. Bedenk dan wel dat het prijskaartje meer dan waarschijnlijk aardig oploopt. Soms tot het tienvoudige van een klassieke behandeling.

Na verwijderen van de plaagdieren is het vooral belangrijk om preventief te werken. Naast plaagdierbestrijding staan wij ook in voor het onderhoud tuinen. Bij die gelegenheid plaatsen we, indien gewenst, mollengaas en zetten we andere middelen in om ongewenst bezoek te voorkomen.

HOE GROOT IS DE JAARLIJKSE SCHADE
DOOR PLAAGDIEREN?

De schade door plaagdieren is niet zo eenvoudig te bepalen.

Er is de schade door aangevreten goederen, de kosten aan de ziekteverzekering bij ziekte veroorzaakt door plaagdieren, de kosten voor herstel van leidingen en kabels. Voor de maatschappij loopt de schade in elk geval in de honderden miljoenen euro.

Een gezin dat met een bepaalde plaag geconfronteerd wordt, ondervindt op die manier gemakkelijk enkele honderden euro aan schade. Dan is de kost voor een professionele plaagdierbestrijding snel terugverdiend.

WAT KOST EEN BESTRIJDING?

De prijs is natuurlijk afhankelijk van de aard en omvang van de plaagbestrijding. Maar een wespennest uitroken, doen wij al vanaf 75 € (prijs exclusief BTW, verplaatsingskosten niet inbegrepen en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en plaats waar het nest zich bevindt). Indien we het nest zelf ook moeten verwijderen, dan bezorgen we jou een offerte. Veel hangt immers af van de bereikbaarheid van het nest.

Voor andere veel voorkomende types bestrijdingen (ratten, mollen, kakkerlakken...) varieert de prijs vanaf 75 € tot enkele honderden euro (excl. BTW, verplaatsingskosten niet inbegrepen). Voor we langs komen informeren we ons over de aard van het probleem. Bij ons eerste bezoek, zorgen we ervoor dat we alle nodige bestrijdingsmiddelen en toestellen bij hebben. De inschatting gebeurt onmiddellijk en bij akkoord over de prijs en na het tekenen van de offerte, gaan we direct aan de slag. Zo vermijd je dubbele verplaatsingskosten.

Voor grotere opdrachten geven we graag een offerte waarin we een bestrijding op regelmatige basis opnemen en een aantal preventieve behandelingen voorzien. Is er een probleem met plaagdieren? Dan bel je ons en wij staan er zo snel mogelijk.

A.lert, plaagdierbestrijding is ons vak.